Passed Out Batch of 2005-06

1 .3265 PRAVEEN GURUDEV ANGADI CHL
2 .3268 KARTHIK G PUTRAYA CHL
3.3313 GIRISH CHL
4.3316 RAJKUMAR YADAV CHL
5.3356 VINAYAKBASAVANRAJ PATIL ADL
6.3381 CYRIAC SHAWN SUNNY ADL
7 .3916 SANDEEP B HANCHANALE ADL
8.3310 ROHIT MALIK VIJ
9 .3344 VEERANNA MALLIKARJUN KARADI VIJ
10.3269 UDAYKUMAR DANAPPA DODAMANI WOD
11 .3259 SATISH BHIMAPPA BYALI CHL
12 .3292 SHIVUKUMAR DEVENDRA BANIKAL CHL
13.3252 SHIVANAGOUDA B BIRADAR HOY
14.3314 RAVIKUMAR HOY
15.3324 MOHAMMEDNAEEM MOMIN HOY
16.3351 RAMESH MANOHAR BADIGER HOY
17.3284 SANGAMESH ADL
18.3285 NAGARAJ BASAVARAJ METYAL ADL
19 .3297 BENAKNAIK SHIVANAIK GAJANNAVAR ADL
20.3321 ADARSH MALATHESH BYADGI ADL
21.3327 ASHWATH ASHOK BIRADAR ADL
22.3341 VIJAYAKUMAR KARUR ADL
23.3274 AKSHAY KUMAR VIJ
24.3281 SANGAMESH SHIVABASAPPA MOLE VIJ
25.3320 SHARANABASAPPA VIJ
26.3330 SHRIKANTH B BENAKANNAVAR VIJ
27 .3275 PRAVEEN GUDIAPPANAVAR WOD
28.3294 SUNILKUMAR CHINNAPPA PADNUR WOD
29.3299 SANDEEPKUMAR WOD
30.3323 RAJASHEKHAR SUHAS SAVADI WOD
31.3264 JAGADEESH SHETTEPPA NANDIHAL CHL
32 .3277 SUNIL UMAPATHI HIREMATH CHL
33 .3301 V SUSHANTHKUMAR CHL
34 .3354 PRASHANT S DHADESURAMATH CHL
35.3646 SUHAS J MANANGI CHL
36.3266 SIDDANAGOUDA J SANKANAGOUDAR HOY
37.3267 PAVAN JAYARAM JOSHI HOY
38.3279 VIJAYAKUMAR C HUGAR HOY
39.3288 CHALUKYA NAGAPPA CHINCHOLI HOY
40.3334 AJAY HOY
41.3647 SANDEEP MULAWAD HOY
42 .3273 GURUPRASAD GIRISH BIRADAR ADL
43.3296 JAIRAJ NS ADL
44 .3333 VIKRAM CHANDRAGOUDA PATIL ADL
45.3348 BHIMASHAINRAO T KULKARNI ADL
46 .3352 NAGARAJ MAHADEV BELAGAVI ADL
47 .3648 SATISH MOKASI ADL
48 .3242 BASAVARAJ SANGAPPA HERAKAL VIJ
49 .3262 SHIVASHANKAR B PATIL VIJ
50.3271 AMBADAS VIJ
51.3276 ANANDRAJ VIJ
52 .3336 SHIVANAND DATE VIJ
53.3287 SACHIN SHIVALING HONWAD WOD
54.3326 VIJAYAMAHANTESH KUBERA WOD
55 .3343 SACHIN TIRLAPUR WOD
56 .3355 SHIVAKUMAR S MALAGIHAL WOD